SENZOMOTORICKÁ STIMULACE A STABILIZACE POHYBOVÉHO SYSTÉMU

Senzomotorická stimulace podporuje svalovou koordinaci, a tedy funkční souhru jednotlivých svalových skupin.

Senzomotorická stimulace je fyzioterapeutická metoda, pro jejíž pochopení je třeba znát tzv. 2 stupně pohybového učení.

Pro 1. stupeň je charakteristické zvládnutí nového pohybu a vytvoření funkčních drah mezi mozkem a ovlivňovaným segmentem těla, na úrovni mozkové kůry. Řízení jakékoliv činnosti na úrovni mozkové kůry je náročné až únavné – člověk musí na pohyb myslet, soustředit se a pohyb se učit. Příkladem si můžeme uvést tenis, kdy se učíme hrát tenis poprvé, a tedy nejprve držet raketu, mít správně nohy při odpalu atp. a často se ani při hlídání toho všeho, výše uvedeného, nestrefíme do balónku.

2. stupeň pohybového učení je řízen na úrovni podkorových center mozku. To pro člověka představuje rychlejší a méně únavnější řízení. Dochází k určité automatizaci až fixaci naučeného pohybového projevu. V praxi to znamená, že již tenis hrajeme přirozeně, nepřemýšlíme nad každým úderem a spíše se soustředíme na to, jak soupeře porazit.

Cílem senzomotorické stimulace je tedy zvládnout tento 2.stupeň – dosažení reflexní, automatické aktivace žádaných svalů v takovém stupni, aby pohyby nevyžadovaly kontrolu naší vůlí (vědomím) a výsledný pohyb byl optimální, a tedy i v co nejméně zatěžujícím provedení.

Pro trénink v rámci senzomotorické stimulace se využívají různé balanční pomůcky:

Přínosem cvičení na balančních plochách je možnost pozitivně ovlivňovat svalové nerovnováhy mezi jednotlivými segmenty lidského těla. Zároveň lze touto metodou významně ovlivnit základní pohybové projevy člověka – stoj a chůzi.

Jednoduše řečeno, cvičení na balančních plochách prostřednictvím senzomotorické stimulace, nám pomáhá podvědomě zapojit do činnosti ty svaly, které nemůžeme vůlí ovlivnit a aktivně je zapojit do pohybu. Zároveň upravujeme svalovou souhru tak, aby svaly pracovaly harmonicky a byla vytvořena celková svalová rovnováha organismu. Cvičení na balančních plochách pracuje s rovnováhou, s reakční schopností svalů, a tedy slouží i jako možná prevence pádů.

KONTAKT:

Klára Bubeníčková
klara@terapea.cz
+420 606 611 116