MYOFASCIÁLNÍ PRÁCE A PRÁCE S DECHEM

Metoda je založena na holistickém, tedy celostním pojetí, které zahrnuje hloubkovou strukturální práci na tělesných tkáních, uvolnění fyzického i psychického napětí, terapii dechem, relaxační techniky, prvky z kraniosakrální terapie, práci s reflexními zónami, terapeutická cvičení, korekci držení těla, stejně jako vytváření vědomí tělesnosti.

Význam a základy
Po tisíciletí byla práce s tělem používána k uvolnění svalového napětí a křečí, k rozvolnění „slepenin“ ve tkáni, k odstranění stavů vyčerpání, ke zjemnění pojivové tkáně, uvolnění kloubních blokád a k rozšíření hranic bezbolestného pohybu.
Systémy svalů, povázek a pojivové tkáně mají tendenci ztvrdnout nebo se zkrátit, otéct nebo se slepovat, což vede ke změně v držení těla (až k deformaci), omezuje to volný pohyb a dýchání.
Tyto změny jsou zřejmé obzvláště po traumatech na tělesné nebo psychické úrovni, po nemoci, v případě chybných pohybových návyků nebo při prožívání permanentních stresových situací.

Psychosomatické aspekty
Tělesná ztuhlost může mít podvědomý psychický protějšek, který odpovídá tělesné symptomatice. Nebo duševní nastavení může být zrovna tak v křeči a ztuhlé, jako svalový systém. V tomto případě hovoříme o vzorci napětí, který se často vyvine jako reakce na vnější situace, např. nehody, onemocnění nebo operace, především emocionální traumata – často v ranném dětství.

Energetické aspekty
Zrovna tak v našem těle existují energetické systémy, které unikají vědeckému ohledu. Tyto silové proudy a energetické dráhy, které v nás proudí, působí na tělo, psychiku a životní sílu mnoha způsoby.

Psychologické aspekty
Téměř všechny tělesné procesy jsou založené na toku tekutin systémem orgánů. Blokády mohou mít dalekosáhlé následky na tělesnou tkáň a tělesné funkce. Tok tekutin zahrnuje přenos živin, kyslíku, hormonů, protilátek a dalších imunitních látek k jednotlivým buňkám a odstranění nepotřebných nebo škodlivých látek. Při chronickém narušení nebo snížení zásobování je tělo oslabeno a systém orgánů přepínán.
To vede k onemocněním a k oslabení imunitního systému. Myofasciální techniky mohou účinně podpořit tyto tělesné cirkulace – mohou aktivovat vlastní léčivé síly a znovu uvést tělo do rovnováhy!

Aspekty tělového vědomí nebo inteligence těla
Výzkumy ukázaly, že traumatické situace a opakované stavy strachu jsou příčinou zvýšeného stavu napětí v určitých svalových skupinách. Pakliže tato osoba následně nezažije žádné psychické nebo fyzické uvolnění, napětí v určitých svalových skupinách přetrvává. Tímto způsobem se může vyvinout vzorec, který už není vědomě zaznamenán, tzn. člověk fyzicky reaguje na stres a konflikty určitým způsobem. Těmito vzorci napětí je utvářeno určité držení těla, které často jasně vyjadřuje počáteční konflikt! Tělesná situace není řízena vůlí a nemůže být napravena pouze racionálně.

Při hluboké, ale opatrné práci na faciích a svalovém napětí, mohou být počáteční emoce, resp. traumata zažité a mnohdy vysvětlené nebo rozřešené – mohou se vyvinout pocity na tělesné úrovni.

A.Lowen:
„Pocit identity vychází z pocitu kontaktu s naším tělem. Aby osoba věděla, kdo je, musí vědět, co cítí.“

Hlavní aspekty myofasciální práce a práce s dechem:

Ošetření by mělo vést:

Kontakt a objednání:

Klára Bubeníčková
klara@terapea.cz
+420 606 611 116